• دوشنبه ۲۳ بهمن ماه، ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9611-12314-5
  • خبرنگار : 15218
  • منبع خبر : ----

در شورای شهر به تصویب رسید؛

اصلاح بودجه 96 سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری مشهد

با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد بودجه 1396 سازمان‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌های مسافربری، اجتماعی و فرهنگی، زمین و مسکن، میادین، میوه و تره‌بار، مدیریت پسماند و فردوس‌ها و شرکت‌های قطارشهری، نمایشگاه بین‌المللی و موسسه فرهنگی شهرآرا اصلاح شد.  

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، تمام لوایح مطرح در پانزدهمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، به ادامه اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات شهرداری مشهد اختصاص داشت.

بر این اساس، بودجه سال 1396 سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد از حیث منابع به مبلغ  ۲,۵۲۶,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰  ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۲,۵۲۶,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال، که منابع و مصارف آن نسبت به بودجه مصوب  37 درصد افزایش خواهد داشت، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره‌های زیر به تصویب رسید: 

- شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، گزارش بهای خدمات سازمان اتوبوسرانی به حومه شهر مشهد را تهیه و نسبت به تامین اعتبار هزینه مذکور از طریق مراجع ذیربط اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه شود.

- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به تهیه گزارش عارضه‌یابی و آسیب‌شناسی دلایل کاهش میزان رضایت‌مندی مردم و کاهش استفاده شهروندان از حمل‌ونقل عمومی(اتوبوسرانی) و هم‌چنین راهکارهای اصلاحی پیشنهادی، اقدام نموده و نتایج آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه کند.
- با توجه به شرایط خاص تبلیغات در وسایل نقلیه عمومی، مقرر شد تبلیغات در بدنه و داخل اتوبوس و درآمدهای آن از این مصوبه مستثنی شود.
 
همچنین اصلاح بودجه سال 1396 سازمان تاکسی‌رانی که از حیث منابع به مبلغ ۵۶,۸۵۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ  ۵۶,۸۵۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال، که منابع و مصارف آن نسبت به بودجه مصوب 11 درصد کاهش داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه دیگر بودجه سال 1396 سازمان پایانه‌های مسافربری که از حیث منابع به مبلغ 205.181.000000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ  205.181.000000 ریال، که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، جابه‌جایی کاهش و افزایش در منابع و مصارف داشته، اما در سرجمع بودجه تغییری نداشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره زیر اصلاح شد: 

- با توجه به ظرفیت اقتصادی پایانه‌های مسافربری، و تردد سالانه حدود 23 میلیون ورودی و خروجی، شهرداری (سازمان پایانه‌ها) مکلف است با پیش‌بینی در بودجه سال 1397 سازمان، مطالعات بازار در خصوص افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات و کالا به مسافران با استفاده از مشارکت بخش خصوصی را انجام و نتیجه را اجرایی و گزارش آن را به شورا اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه کند.

لایحه‌ دیگری که به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید، اصلاح و متمم بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد که از حیث منابع به مبلغ 729.056.127.000  ریال و از حیث مصارف به مبلغ  729.056.127.000 ریال که منابع و مصارف آن 5 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید: 
- با توجه به شرایط خاص تبلیغات در وسایل نقلیه عمومی، مقرر شد تبلیغات در ایستگاه‌ها، بدنه و داخل قطارشهری و درآمدهای آن از این مصوبه مستثنی شود.
همچنین اصلاح بودجه سال 1396 شرکت احداث قطارشهری از حیث منابع به مبلغ 52.370.000.000 ریال و مصارف به مبلغ 52.370.000.000 ریال، که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید: 

- شهرداری مشهد مقدس موظف است گزارش تفکیک شده از اعتبارات و محل هزینه اوراق مشارکت عرضه شده برای احداث خطوط قطارشهری مشهد مقدس، به شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف مدت یک ماه ارائه شود.

بر اساس مصوبه‌ای دیگر، اصلاح و متمم بودجه سال 1396 موسسه شهرآرا که از حیث منابع به مبلغ۱۲۸,۵۴۹,۰۷۷,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۲۸,۵۴۹,۰۷۷,۰۰۰ ریال، که منابع و مصارف 1 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید: 

- شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به تعیین مکان جدید برای ساختمان موسسه شهرآرا و انتقال آن در سال 1397، اقدام لازم را به عمل آورده و  معادل ریالی آن را از قسمت مصارف بودجه سال 1397 حوزه اقتصادی کاهش دهد.
مصوبه بعدی، اصلاح بودجه سال 1396 سازمان فرهنگی و اجتماعی بود که از حیث منابع به مبلغ 387.229.419.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 387.229.419.000 ریال، که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید: 

- با توجه به اهمیت جذب سرمایه در توسعه و عمران شهر، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای امنیت شهر، شهرداری مشهد مقدس مکلف است در بودجه پیشنهادی سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی سر فصل آموزش و بستر سازی فرهنگی برای جذب سرمایه و تکریم سرمایه‌گذار را پیشنهاد کند.

همچنین اصلاح بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن که از حیث منابع به مبلغ ۷۵,۰۲۷,۲۴۰.۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷۵,۰۲۷,۲۴۰.۰۰۰ ریال، که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید: 

- نظر به اهمیت اقتصاد زمین در مدیریت شهری و با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص املاک بزرگ مقیاس پیرامون شهر مشهد مقدس که در معرض تخریب است، سازمان زمین و مسکن مکلف است برای تملک و یا مدیریت این املاک از طریق تهاتر، تعریف کاربری‌های خاص و یا مشارکت با مالکین، در برنامه و بودجه سال 1397 سازمان، پیشنهاد مناسب را لحاظ و به شورای اسلامی شهر ارایه کند.

بر این اساس، اصلاح بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه بین‌المللی که از حیث منابع به مبلغ 185.181.000.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 185.181.000.000 ریال، که منابع و مصارف 2 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و لحاظ تبصره‌های زیر به تصویب رسید: 

- شهرداری مشهد مقدس مکلف شد مبلغ افزایش در هزینه‌های فصل اول (جبران خدمات کارکنان) را به مبلغ 000/000/600/3 ریال از سر فصل سایر فصول کسر، به نحوی که در سرجمع مصارف، افزایش ایجاد نشود و این مبلغ به بخش چهارم مازاد درآمد بر هزینه اضافه شود و درصورتی که تاکنون و بدون مجوز، مازاد بر اعتبار مصوب مصرف شده، اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

- شهرداری موظف است درخصوص وصول مطالبات سنواتی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام دهد و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه کند.

همچنین اصلاح بودجه سال 1396 سازمان میادین، میوه و تره‌بار که از حیث منابع به مبلغ ۳۲۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳۲۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، که منابع و مصارف 3 درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه‌ای دیگر، اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند که از حیث منابع به مبلغ ۸۹۳,۵۱۳,۱۹۷,۰۰۰ ریال و از حیث مصارف به مبلغ۸۹۳,۵۱۳,۱۹۷,۰۰۰  ریال، که منابع و مصارف 1 درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب داشته است، به شرح آلبوم پیوست مهر شده توسط شورای اسلامی شهر و با لحاظ تبصره زیر به تصویب رسید: 

- به منظور ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری درباره اقدامات سازمان پسماند، شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است گزارش سود و زیان هریک از فعالیت‌های درآمدی را به تفکیک تهیه و در لایحه تفریغ بودجه سال 1396 به شورا اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه کند.

همچنین، بودجه سال 1396 سازمان فردوس‌ها که از حیث منابع به مبلغ 351577347000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 351577347000 ریال، که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، جابه‌جایی (کاهش و افزایش) در منابع و مصارف داشته، اما در سرجمع بودجه تغییری نداشته است، اصلاح شد.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: