• سه شنبه ۱۸ تیر ماه، ۱۳۹۸ - ۰۴:۱۳
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 984-9514-5
  • خبرنگار : 15218
  • منبع خبر : ----

مکلف‌کردن شهرداری مشهد به حمایت از توسعه پروژه‌های گردشگری

شورای شهر مشهد با تصویب لایحه‌ای شهرداری را مکلف کرد از توسعه پروژه‌های گردشگری با رویکرد تفریحی، سرگرمی و تکمیل اوقات فراغت حمایت کند.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، بررسی لایحه‌ای در خصوص حمایت و توسعه پروژه‌های گردشگری با رویکرد تفریحی، سرگرمی و تکمیل اوقات فراغت یکی از دستور کارهای شصت‌وچهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد بود که در تالار شهر برگزار شد.

بر این اساس در راستای افزایش ماندگاری زائران از طریق پر کردن اوقات فراغت آنان و ایجاد روحیه نشاط و امید در زائران و مجاوران، شهرداری مشهد مکلف می‌شود:

* با استفاده از مطالعات طرح جامع زیارت [سند راهبردی و برنامه پنج ساله توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) (95 تا 99)، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی] با مشارکت و حمایت از استارت‌آپ، طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه را تعریف و ظرف مدت حداکثر سه ماه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کند.

* به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع بخش خصوصی، عمومی و دولتی و جلوگیری از هدر رفت منابع، با انجام مطالعات کلان بازار سرمایه‌گذاری جدید را به سمت نیازهای واقعی اقتصادی شهری هدایت کند.

بررسی لایحه مجوز انعقاد قرارداد با سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی یکی دیگر از دستور کارهای این جلسه بود.

بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین، حمل و تحویل تجهیزات تأسیساتی مورد نیاز خود برای پروژه‌های پارکینگ زیرسطحی آزادی (ضلع جنوبی پارک ملت)، پارکینگ طبقاتی زیرسطحی بلوار جدیدالاحداث مجد و طرح میدان شهدا جمعا حداکثر معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک‌هزار میلیارد) ریال در قالب انعقاد قرارداد با سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی اقدام و هزینه‌های ناشی از آن را به صورت ۲۰ درصد نقدی و ۸۰ درصد غیر نقدی بر اساس بندها و تبصره‌های ذیل پرداخت کند.

* امتیاز پروانه ساختمانی با اعمال حداکثر ۱۶% تخفیف به املاک متعلق به سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی و یا املاک سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که از سوی سازمان مذکور معرفی  می گردد پس از تایید شهرداری اعطا خواهد شد. شرایط اجرایی این بند(تعداد پروانه های ساختمانی و نیز سقف ریالی هر پروانه ساختمانی) در قرارداد نهایی مشخص شود.

* واگذاری املاک متعلق به شهرداری مشهد با اعمال حداکثر ۱۰% تخفیف نسبت به قیمت کارشناسی هیأت کارشناسی رسمی دادگستری (از هر طرف قرارداد یک نفر و یک نفر به عنوان مرضی الطرفین).

* واگذاری سهم‌الشرکه شهرداری در پروژه‌های مشارکتی یا واحدهای افراز شده سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و یا تلفیقی از هر دو مورد با فرض اتمام و تکمیل پروژه و با اعمال حداکثر ۵% تخفیف نسبت به قیمت کارشناسی هیأت کارشناسی رسمی دادگستری (از هر طرف قرارداد یک نفر و یک نفر به عنوان مرضی‌الطرفین). 

* ترکیبی از هر سه مورد فوق.

* قرارداد نهایی و پیوست‌های مربوط به آن باید به تایید كميسيون مشترك اقتصادي، سرمايه‌گذاري و مشاركت‌ها، حقوقي و برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر برسد و پس از آن ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر شود.

* سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی همزمان با تحويل هر قسمت از کالاهاي قابل تحويل موضوع قرار داد، صورتحساب کالاهاي تحويلي را با احتساب ضریب ۱۵% مازاد بر مبلغ فاکتور، مشتمل بر کلیه هزینه‌های بالاسری و انبارداری و هزینه‌های ناشی از نحوه پرداخت غیرنقدی مترتب بر تأمین، ترخیص (در صورت نیاز)، بارگیری و حمل و تخلیه کالا بر اساس فاکتور نقدی و مستندات مربوط به مشخصات کالاي تحويلي، مقادير و ريز قيمت‌ها، بانضمام يک نسخه از صورت مجلس تحويل کالا، تسليم نماينده شهرداری مشهد می‌کند که پس از بررسی و تایید آن قابل پرداخت خواهد بود.

یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه، بررسی لایحه اصلاحیه دوم قراداد پروژه مشارکتی بازار ملل بود. بر این اساس به شهرداري مشهد اجازه داده مي‌شود با عنایت به مصوبه‌های پیشین در خصوص پروژه مشاركتي بازار ملل، نسبت به اصلاح قرارداد پروژه در قالب اصلاحيه دوم قرارداد اقدام کند.

* پس از اعمال تغييرات مذكور در اصلاحيه قرارداد، سهم‌الشركه شهرداري در اين پروژه مشاركتي از 27.01 درصد از ارزش کل پروژه به 26.31 درصد از ارزش كل پروژه و سهم‌الشركه سرمايه‌گذار از 72.99 درصد  از ارزش کل پروژه به 73.96 درصد تعيين مي‌شود و تقسيم منافع -عرصه و اعيان پروژه- نيز بر همين مبنا صورت خواهد گرفت.

* موضوع اصلاحیه قرارداد حاضر مشمول بند ۶ ماده ۶ قرارداد فروش نمی‌شود.

* شهرداری مشهد مکلف است عنداللزوم اقدامات لازم در خصوص اعمال ماده ۹ قانون تملک را به عمل آورده و از محل تعهدات سرمایه‌گذار مقدمات تملک و آزادسازی را ظرف ۹ ماه فراهم آورد. شهرداری گزارش پیشرفت و اقدامات اجرایی این تبصره را در فواصل ۳ ماهه به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد نمود.

* قرارداد اصلاحیه دوم و پیوست‌های مربوط به آن باید به تایید كميسيون حقوقی شورای اسلامی شهر برسد و پس از آن ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر شود.

یکی دیگر از دستورکاری این جلسه بررسی و تصویب لایحه اقاله قراراد پروژه مشارکتی مینو بود.

بر اساس این مصوبه «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود، به منظور جلوگیری از تضييع حقوق و منافع خود نسبت به اقاله قرارداد پروژه مشاركتي مینو به شرح صلح‌نامه  و با رعایت بندهای ذیل اقدام کند.

* هزینه‌های صورت گرفته توسط طرف دوم قرارداد در پروژه مشارکتی مینو را که طبق نظريه هیئت كارشناسي رسمي دادگستري منتخب طرفین به مبلغ ۱۵۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (صد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون) ریال تعیین شده است، پس از کسر خسارات وارده به شهرداری مشهد به مبلغ ۵۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (پنجاه و هفت میلیارد) ریال -ناشی از خاتمه قرارداد مشارکت که در نظریه مذکور توسط هیئت کارشناسی رسمی برآورد و اعلام شده است- را به طرف دوم به صورت واگذاري املاك متعلق به شهرداري مشهد بر اساس زمان مبناي محاسبات كارشناسي رسمي به مبلغ ۹۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (نود و سه میلیارد و چهارصد میلیون) ریال پرداخت کند.

* موارد مندرج در صلح‌نامه یاد شده را در مفاد اقاله‌نامه تنظیمی، درج و اعمال کند به نحوی که پس از تنظیم و امضای اقاله‌نامه توسط دو طرف قرار داد. طرفین از بابت مفاد و تعهدات ایجاد شده در قرارداد پروژه مشارکتی مذکور، هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نداشته باشند.

* شهرداری مشهد مکلف است ضمن انجام مطالعات بازار برای پروژه مذکور، تکمیل یا واگذاری پروژه را در راستای بازار هدف، اجرایی کند.

* قرارداد نهایی اقاله پروژه مشاركتي مينو و پیوست‌های آن باید به تایید کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر برسد و پس از آن مهمور به مهر شورای اسلامی شهر شود.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: